Terug
h

huur

De overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
waarbij iemand verplicht is een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te geven aan een ander die daarvoor een tegenprestatie verschuldigd is. Degene die de zaak in gebruik geeft (verhuurt) noemen we de verhuurder. Degene die de zaak in gebruik krijgt noemen we de huurder.

Als tegenprestatie betaalt de huurder meestal een geldsom (huurprijs) maar dit is niet vereist. De algemene wettelijke regels inzake huur zien niet alleen op de huur en verhuur van onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerend goed
maar ook op roerende zaken zoals auto’s of dvd’s. Voor de huur van woonruimte, middenstandsbedrijfruimte en kantoorruimte gelden naast de algemene bepalingen van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek ook aparte regelingen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op