Terug
g

grijze lijst

De grijze lijst bestaat uit een opsomming van bedingen die kunnen voorkomen in algemene voorwaarden en welke door de wetgever onredelijk bezwarend worden vermoed. Het moet dan gaan om beding die van toepassing zijn tussen een bedrijf en een consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
. Deze bedingen zijn vernietigbaar tenzij de gebruiker van de algemene voorwaarden kan aantonen dat het betreffende beding in de gegeven situatie niet onredelijk is. De grijze lijst is in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. Voorbeelden van bedingen die onredelijk bezwarend worden vermoed zijn exoneratiebedingen, bedingen die de wettelijke verrekeningsbevoegdheid van consumenten uitsluiten en het beding waarbij een opzegtermijn wordt voorgeschreven die langer is dan 3 maanden.

 

De opsomming van de grijze lijst is limitatief in de zin dat bij deze bedingen de bewijslast steeds op de gebruiker rust om aan te tonen dat de bedingen niet onredelijk bezwarend zijn. Als een consument andere bedingen dan genoemd op de zwarte of grijze lijst wil vernietigen, zal hij moeten aantonen dat het beding onredelijk bezwarend is.

De zwarte lijst Bedingen in algemene voorwaarden die onredelijk bezwarend worden geacht voorzover gebruikt in een consumentenovereenkomst.
» Meer over zwarte lijst
zwarte lijst
bevat bedingen die steeds onredelijk bezwarend worden geacht. De consument kan deze bedingen zonder meer vernietigen.

Hoewel de zwarte en grijze lijst alleen van toepassing is op consumenten-overeenkomsten, kunnen kleine ondernemers op grond van reflexwerking De bescherming die kleine ondernemers aan de zwarte en grijze lijst kunnen ontlenen.
» Meer over reflexwerking
reflexwerking
ook bescherming aan deze lijsten ontlenen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op