Terug
g

gemengde overeenkomst

Wanneer een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
elementen bevat van twee verschillende bijzondere overeenkomsten, dan wordt deze overeenkomst een gemengde overeenkomst genoemd. Op een gemengde overeenkomst kunnen twee verschillende wettelijke regimes van toepassing zijn.

Een voorbeeld van een gemengde overeenkomst is een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
waarin ook de huur van een dienstwoning geregeld is. Op deze overeenkomst is zowel het huurrecht inzake woonruimte als het arbeidsrecht van toepassing. De wet schrijft echter voor dat bij een gemengde overeenkomst welke deels betrekking heeft op een arbeidsovereenkomst, het arbeidsrecht bij botsing van de twee wettelijke regimes voorrang heeft.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op