Terug
e

exploitatieovereenkomst

Een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
waarin een exploitant zich verbindt om een onderneming van een ander te exploiteren, meestal in combinatie met de huur van de  bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
. Komt vaak voor bij horeca-ondernemingen en wordt in de volksmond ook aangeduid als pachtovereenkomst. Het betreft in feite het huren van een onderneming van een ander.

Ook kan onder exploitatieovereenkomst worden verstaan een overeenkomst tussen een overheid en private partijen waarin afspraken over het aanleggen van openbare voorzieningen zijn neergelegd.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op