Terug
c

contractsvrijheid

Het beginsel van contractvrijheid houdt in dat partijen vrij zijn af te spreken (te contracteren) wat zij willen (inhoud) en met wie zij dat willen, zolang beide partijen handelingsbekwaam zijn en de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
(qua inhoud) niet in strijd is met de wet (een contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
om iemand te mishandelen is uiteraard nietig).

Partijautonomie

Contractvrijheid (ook wel partijautonomie) betekent dat een contractpartij een voor hem zeer gunstige bepaling kan opnemen. In principe is de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
hier aan gebonden ook heeft deze bepaling voor hem zeer nadelige gevolgen.

Bescherming zwakkere partijen

Bij wet zijn zwakkere contractpartijen zoals huurders, werknemers en consumenten beschermd. Zo mag er van wetsbepalingen ten gunste van deze zwakker contractpartijen niet (snel) worden afgeweken ( dwingend recht Wetsbepalingen waarvan partijen niet (contractueel) van mogen afwijken.
» Meer over dwingend recht
dwingend recht
).

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op