Terug
c

causaal verband

Met causaal verband wordt bedoeld dat een gebeurtenis het directe gevolg is van een andere gebeurtenis(oorzaak en gevolg). Men noemt dit causaliteit.

Schade komt enkel voor vergoeding in aanmerking als deze in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van de schuldenaar berust (hetzij een wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
, hetzij een onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
), dat de schade aan de schuldenaar als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op