Terug
b

borgtocht

Een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
waarbij een derde zich ten gunste van een schuldeiser verbindt voor de nakoming van de overeenkomst van de daadwerkelijk (hoofd)schuldenaar, voor het geval deze niet nakomt. De borgtocht wordt bijvoorbeeld gehanteerd bij het aangaan van een financiering met een BV waarbij de financier extra zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
wil voor het geval de BV haar terugbetalingsverplichting niet nakomt/ In dat geval kan de financier bijvoorbeeld de bestuurder van de BV (of een andere derde) vragen borg te staan voor de terugbetalingsverplichting.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op