Terug
o

ouderdomsclausule

In koopovereenkomsten met betrekking van oude woningen is regelmatig een ouderdomsclausule opgenomen. Dit is een bepaling waarin staat dat de koper bekend is met de ouderdom van de woning en dat de gevolgen van verborgen gebreken – mits het gevolg van deze ouderdom – voor risico van de koper komen.

Beperking aansprakelijkheid verkoper

Deze clausule dient ertoe de aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van de verkoper voor verborgen gebreken bij oude(re) woningen te beperken. De verkoper geeft aan dat hij niet instaat voor de kwaliteit van de woning. Als de koper de ouderdomsclausule accepteert, aanvaardt hij het risico dat er een verborgen gebrek Gebreken aan een werk die pas na oplevering worden ontdekt en niet tijdens de oplevering ontdekt hadden kunnen worden.
» Meer over verborgen gebrek
verborgen gebrek
aanwezig kan zijn. De koper kan zich dan later niet meer beroepen op bv. de slechte bouwkundige staat van de woning.

Woning geschikt voor normaal gebruik

Tegelijkertijd strekt de reikwijdte van de bepaling niet zover dat de verkoper die bekend is met een (voor de koper) verborgen gebrek een beroep kan doen op een ouderdomsclausule. Bovendien doet de ouderdomsclausule niet af aan de algemene verplichting van de verkoper om een woning te leveren die geschikt moet zijn voor normaal gebruik. Als het verborgen gebrek aan normaal gebruik van de woning in de weg staat, dan blijft de verkoper doorgaans aansprakelijk.

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op