Terug
v

verborgen gebrek

Een gebrek aan een werk dat pas later wordt ontdekt en niet bij de oplevering van het werk redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden.

De verborgen gebrekenregeling vormt een uitzondering op de hoofdregel dat na oplevering van een werk een aannemer niet meer aansprakelijk is voor gebreken. Een aannemer blijft aansprakelijk voor verborgen gebreken als deze gebreken niet tijdens de oplevering ontdekt hadden kunnen worden.

Gebreken die tijdens de oplevering zichtbaar/kenbaar waren, vormen geen verborgen gebreken ook niet als de opdrachtgever deze niet had opgemerkt. De aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van de aannemer vervalt echter als de opdrachtgever het gebrek niet tijdig na ontdekking aan de aannemer meldt.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op