Terug
v

verzetprocedure

Als een gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
niet op de voorgeschreven wijze in de procedure verschijnt of het griffiegeld is niet tijdig voldaan, dan zal een verstekvonnis Een vonnis gewezen in een procedure waarbij de gedaagde geheel niet in het geding is verschenen.
» Meer over verstekvonnis
verstekvonnis
tegen hem worden uitgesproken. Dit houdt in dat de vordering van de eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
-in beginsel- wordt toegewezen zonder tegenspraak.

Tegen een verstekvonnis kan een veroordeelde verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
instellen. Deze procedure heet een verzetprocedure en is in feite een voortzetting van de eerste procedure. De veroordeelde zal dan de oorspronkelijke eiser moeten dagvaarden.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op