Terug
v

verweerschrift

Als er bij de rechtbank door een advocaat een verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
is ingediend, wordt de verwerende partij, de verweerder, in de gelegenheid gesteld om een verweerschrift in te dienen.

Het verweerschrift bevat net zoals de conclusie van antwoord Een conclusie van antwoord bevat de reactie op de dagvaarding, en kan tevens een eis in reconventie bevatten. De wet geeft diverse regels over de formaliteiten waaraan een conclusie van antwoord moet voldoen.
» Meer over conclusie van antwoord
conclusie van antwoord
in een dagvaardingsprocedure een reactie, al moet niet uit het oog verloren worden dat een verzoekschriftprocedure in sterke mate afwijkt van een dagvaardingsprocedure.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op