Terug
s

spoedappel

Een hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
tegen een kort geding vonnis.

De spoedappel-procedure is niet wettelijk geregeld en er bestaat geen apart kort geding hoger beroep. In de reglementen van de gerechtshoven zelf is echter in een versnelde procedure voorzien. Vereist is echter wel dat er sprake moet zijn van het voorkomen van een onomkeerbare situatie. Als het kort geding vonnis reeds ten uitvoer is gelegd, zal een gewone hoger beroep procedure moeten worden gevolgd. Bij een spoedappel moeten de grieven direct bij de appeldagvaarding De dagvaarding waarmee hoger beroep tegen een vonnis wordt aangetekend.
» Meer over appeldagvaarding
appeldagvaarding
worden ingediend. De termijnen voor de memorie van antwoord en de planning van een zitting zijn aanmerkelijk korter dan in een gewone appelprocedure.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op