Terug
a

appeldagvaarding

hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
Hoger beroep
(of: appel) in een dagvaardingsprocedure wordt ingesteld bij  dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
; die hoeft de gronden van het beroep niet te bevatten. Deze dagvaarding wordt appeldagvaarding genoemd.

De gronden van het hoger beroep worden toegelicht in een Memorie van Grieven.

Hoger beroep in een verzoekschriftprocedure wordt ingesteld door indiening van een appelrekest. Dat moet in de regel wel de gronden van het beroep bevatten. De termijn waarbinnen hoger beroep kan worden ingesteld is in principe drie maanden, berekenen vanaf de dag van de uitspraak van het vonnis. De eerste dag van de termijn is de eerste dag na die van de uitspraak. De termijn is soms een maand (bijvoorbeeld in VVE-zaken). De termijn van hoger beroep tegen een vonnis in kort geding is vier weken.
Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op