Terug
o

ontslag van instantie

Beëindiging van een procedure  door een  gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
partij “te ontslaan van instantie”.

In de wet zijn verschillende procedurele situaties genoemd waarbij een reeds aangebrachte zaak zonder inhoudelijk vonnis door de rechter wordt beëindigd. Een gedaagde kan ontslag van instantie vragen als bijvoorbeeld het griffiegeld niet tijdig door de eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
is betaald. Of als een eiser failliet gaat en de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
de procedure niet over neemt. In deze gevallen wordt de vordering niet inhoudelijk behandeld maar wordt de gedaagde partij “ontslagen van instantie”.

Tegen een eindvonnis waarbij ontslag van instantie is verleend staat hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
open.

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op