Terug
k

kracht van gewijsde

Een vonnis is in kracht van gewijsde gegaan als er geen (gewone) rechtsmiddelen meer tegen openstaan,  zoals hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
of verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
. Een in kracht van gewijsde gegaan vonnis kan alleen nog door buitengewone middelen worden aangetast zoals herroeping Herroeping is in de wet geregeld en kan plaatsvinden als er sprake is geweest van bedrog, het vonnis blijkt te berusten valse stukken of als de verliezende partij na het vonnis doorslaggevende stukken in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden.
» Meer over herroeping
herroeping
.

Een in kracht van gewijsde gegaan vonnis heeft gezag van gewijsde. Dit houdt in dat de beslissingen die in het vonnis zijn vervat bindend zijn tussen de partijen. Deze bindende kracht geldt ook in andere procedure tussen dezelfde partijen.

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op