entameren

Entameren is (juridisch) jargon voor het beginnen met een procedure. “Een zaak entameren” houdt dat een rechtsvordering wordt ingesteld.

Verschillende procedures moeten op verschillende wijzen worden ingeleid (gestart). Dagvaardingsprocedures beginnen met het uitbrengen van een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
(de betekening van de dagvaarding aan de eis in reconventie Een gedaagde in een dagvaardingsprocedure is bevoegd een tegenvordering in te stellen. Dit wordt een eis in reconventie of tegeneis genoemd.
» Meer over eis in reconventie
gedaagde
en de oproeping aan gedaagde te verschijnen voor de rechter). Een verzoekschriftprocedure vangt aan met de indiening van het verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
bij de rechtbank.

Categorieen:

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op