Terug
e

eindarrest

Het eindarrest is de laatste uitspraak in een zaak in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
door het Hof. Hierin wordt het hoger beroep (eventueel gedeeltelijk) toegewezen of afgewezen.

Een eindarrest onderscheidt zich van een tussenarrest. Gedurende een procedure kan het Hof een tussenarrest wijzen. Hierin kan het Hof alvast een deelbeslissing geven of bijvoorbeeld een instructie aan partijen, bijvoorbeeld het geven van een bewijsopdracht of het vaststellen van een comparitie Een zitting waar de rechter vragen aan partijen kan stellen.
» Meer over comparitie
comparitie
.

In beginsel staat kan cassatie Het beroep dat tegen een arrest van het Hof kan worden ingesteld bij de Hoge Raad
» Meer over cassatie
cassatie
tegen een tussenarrest alleen gelijktijdig met het eindarrest worden ingesteld (tenzij het Hof verlof voor tussentijds cassatieberoep heeft verleend).

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op