Terug
c

conclusie van dupliek

Een processtuk waarmee de gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
partij op de conclusie van repliek mag reageren.

Na de conclusie van antwoord Een conclusie van antwoord bevat de reactie op de dagvaarding, en kan tevens een eis in reconventie bevatten. De wet geeft diverse regels over de formaliteiten waaraan een conclusie van antwoord moet voldoen.
» Meer over conclusie van antwoord
conclusie van antwoord
kan de rechter beslissen partijen in een twee schriftelijke ronde de gelegenheid te geven om op elkaars stellingen te reageren. Dan krijgt eerst de eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
een termijn om een conclusie van repliek (reactie de conclusie van antwoord) te dienen, waarna de gedaagde als laatste aan de beurt is met een conclusie van dupliek (reactie op repliek).

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op