Terug
b

beslagsyllabus

Een verzameling van door rechters opgestelde richtlijnen voor voorzieningenrechters die oordelen over aanvragen tot conservatoir beslag. Ook advocaten raadplegen de beslagsyllabus bij het opstellen van een beslagrekest Het verzoekschrift waarmee een schuldeiser verlof vraagt van de voorzieningenrechter om conservatoir beslag te mogen leggen bij een schuldenaar.
» Meer over beslagrekest
beslagrekest
om te weten wat de beoordelingscriteria zijn. De rechtspraak brengt periodiek een nieuwe versie uit. De meest recente versie is van augustus 2012.

De beslagsyllabus heeft de laatste jaren steeds strengere regels gesteld aan beslagrekesten. Zo dient de schuldeiser tegenwoordig behoorlijk specifiek aan te duiden op welke grondslag hij een vordering heeft, en verwacht de rechter vaak ook dat daarbij bewijsmateriaal wordt overgelegd. De rechter beoordeelt dan kritisch of de vordering in de bodemprocedure De gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist.
» Meer over bodemprocedure
bodemprocedure
kans van slagen heeft. Waar vroeger vrijwel altijd, ook op summiere rekesten, verlof werd verleend, komt het nu voor dat de rechter of zijn griffier de advocaat van de beslaglegger belt met nadere vragen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op