Terug
b

beroep

Het rechtsmiddel waarmee tegen een beslissing wordt opgekomen.

In het civiele recht kan men tegen de meeste vonnissen van een Rechtbank in beroep gaan. Een gerechtshof behandelt de hoger beroepen. Tegen een uitspraak van een hof staat ook onder omstandigheden beroep open bij de Hoge Raad. Dat noemt men cassatie Het beroep dat tegen een arrest van het Hof kan worden ingesteld bij de Hoge Raad
» Meer over cassatie
cassatie
.

Tegen een afwijzend besluit op bezwaar van een overheidsorgaan c.q. bezwaarcommissie staat ook beroep open. Dit beroep wordt dan door de bestuursrechter van de Rechtbank behandeld. Tegen deze uitspraak staat ook hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
open. Afhankelijk van het onderwerp van geschil wordt het hoger beroep in bestuurszaken behandeld door de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State of een gerechtshof.

Ook tegen de beslissing in arbitragegeschillen of andere geschillencommissies staat meestal beroep open.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op