Terug
v

vereniging

Een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
met leden die is gericht op een bepaald doel, anders dan het voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden   (de vereniging is dan een coöperatie). Een vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

Een informele vereniging is een niet bij notariële  akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
opgerichte vereniging.

Wordt een vereniging opgericht bij een authentieke akte Authentieke akten zijn akten in de vereiste vorm en bevoegdelijk opgemaakt door ambtenaren, aan wie bij of krachtens de wet is opgedragen op die wijze te doen blijken van door hen gedane waarnemingen of verrichtingen.
» Meer over authentieke akte
notariële akte
, dan wordt gesproken van een vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid. 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op