Terug
v

vereenzelviging

Men spreekt van vereenzelviging als er een situatie is waarbij bepaalde verplichtingen en gedragingen van een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
worden toegerekend aan een andere (rechts)persoon. Bijvoorbeeld aan een gelieerde vennootschap of aan een bestuurder. Het identiteitsverschil tussen de twee verschillende (rechts)personen wordt als het ware weggedacht en de één kan aansprakelijk worden gehouden voor de schulden van de ander. 

Rechtspersoonlijkheid

Het Nederlandse recht gaat uit van het principe van rechtspersoonlijkheid: een rechtspersoon is een rechtssubject met eigen rechten en verplichtingen. Een vennootschap bijvoorbeeld is niet aansprakelijk van schulden van haar bestuurders of aandeelhouders. Vice versa zijn bestuurders en aandeelhouders in beginsel niet aansprakelijk voor schulden van de vennootschap. 

Doorbraak aansprakelijkheid

Onder sommige omstandigheden kan een uitzondering worden gemaakt op het principe van rechtspersoonlijkheid. Er is dan sprake van ‘doorbraak van aansprakelijk’. Eén van de wijzen van doorbraak van aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
is vereenzelviging. Vereenzelviging wordt niet vaak aangenomen omdat het indruist tegen het grondbeginsel van rechtspersoonlijkheid.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op