Terug
s

statutair bestuur

Het statutair bestuur van een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
is hc. Het bestuur moet bij haar taakuitoefening niet alleen het belang van de vennootschap dienen maar moet ook rekening houden met het belang van stakeholders.

Het bestuur kan uit meerdere bestuursleden bestaan maar dat is niet vereist. In beginsel is iedere bestuurder zelfstandig bevoegd een rechtspersoon te vertegenwoordigen. Bij de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
kunnen beperkingen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid De bevoegdheid van een natuurlijk persoon om een rechtspersoon te vertegenwoordigen.
» Meer over vertegenwoordigingsbevoegdheid
vertegenwoordigingsbevoegdheid
worden gesteld.

Bij BV’s en NV’s wordt het bestuur in de regel benoemd en ontslagen door de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
AVA
. Als een bestuurder krachtens de statuten is benoemd, spreek je van een statutair bestuurder.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op