Terug
o

onbehoorlijk bestuur

Wanbeleid door een bestuurder van een onderneming. Onbehoorlijk bestuur (of onbehoorlijke taakvervulling) kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van een bestuurder ( bestuurdersaansprakelijkheid Een breed, algemeen begrip voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon jegens ofwel die rechtspersoon of een of meer schuldeisers of andere belanghebbenden bij die rechtspersoon. De wet kent een aantal specifieke bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid.
» Meer over bestuurdersaansprakelijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid
). Bij faillissementen wordt bestuurdersaansprakelijkheid aangenomen als het aannemelijk is dat het onbehoorlijk bestuur oorzaak is geweest van het faillissement. Dan kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de onderneming. Wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur hangt af van omstandigheden. Schending van de boekhoudplicht wordt in de wet aangemerkt als onbehoorlijk bestuur.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op