jaarverslag

Een overzicht van de ontwikkelingen binnen een onderneming in het afgelopen jaar en de (winst)verwachtingen voor het komen jaar.

Het jaarverslag (of bestuursverslag) geeft een getrouw beeld van de toestand op de balansdatum, de ontwikkelingen gedurende het boekjaar Het boekjaar van een rechtspersoon is het kalenderjaar, indien in de statuten geen ander boekjaar is aangewezen.
» Meer over boekjaar
boekjaar
en de resultaten van de rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
en van de groepsmaatschappijen waarvan de financiële gegevens in de jaarrekening zijn opgenomen. Het jaarverslag wordt bij de jaarrekening gevoegd.

Categorieen:
Synoniemen: bestuursverslag

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op