Terug
j

jaarrekening

Een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een onderneming bestaande uit de balans, winst- en verlies rekening en de toelichting daarop.

De wet stelt eisen aan de jaarrekening. De grondregel is het inzichtsvereiste. Een jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede, voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
. Ondernemingen zijn verplicht hun jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel Een publieke instelling gericht op advisering en ondersteuning van ondernemers en beheerder van het Handelsregister.
» Meer over kamer van Koophandel
Kamer van Koophandel
en rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersonen
zijn voorts verplicht de jaarrekening te publiceren (openbaar te maken).

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op