Terug
l

liquiditeit

Liquiditeit van een onderneming geeft aan in welke mate de onderneming aan kortlopende financiële verplichtingen kan voldoen. Liquide middelen zijn middelen die de onderneming (direct) tot zijn beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
heeft (contant geld, beschikbare banksaldo) om betalingen te kunnen verrichten.

De liquiditeitspositie van een onderneming kan aan de hand van verschillende methodes worden berekend. 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op