Terug
i

interim-dividend

Als er in een lopend boekjaar Het boekjaar van een rechtspersoon is het kalenderjaar, indien in de statuten geen ander boekjaar is aangewezen.
» Meer over boekjaar
boekjaar
vooruitlopend op de uiteindelijke vaststelling van het dividend Winstuitdeling aan aandeelhouders van een naamloze of besloten vennootschap.
» Meer over dividend
dividend
een tussentijdse uitkering wordt gedaan aan de aandeelhouders, noemt men deze uitkering interim-dividend. Het is een voorschot. Als er vervolgens bijvoorbeeld na de jaarvergadering Jaarlijks dient de BV en de NV tenminste een algemene vergadering te houden, die in elk geval strekt tot vaststelling van de jaarrekening.
» Meer over jaarvergadering
jaarvergadering
nog een uitkering volgt, noemt men dit het slotdividend.

Net zoals bij een gewone uitkering, moet de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
AVA
instemmen met een tussentijdse uitkering van dividend. In de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
van de BV kan het uitkeren van een interim-dividend zijn uitgesloten.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op