Terug
j

jaarvergadering

Jaarlijks – in beginsel binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar Het boekjaar van een rechtspersoon is het kalenderjaar, indien in de statuten geen ander boekjaar is aangewezen.
» Meer over boekjaar
boekjaar
– dient het bestuur van een B.V. en een N.V. een jaarrekening op te maken, en ter inzage ten kantore van de vennootschap te leggen. Binnen deze termijn dient het bestuur ook het jaarverslag ter inzage te leggen voor de aandeelhouders (behoudens ingeval een vrijstelling geldt of een zogenaamde 403 verklaring is gedeponeerd).

De jaarrekening dient vervolgens te worden vastgesteld door de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
algemene vergadering
. Jaarlijks wordt derhalve tenminste een algemene vergadering gehouden, de zogenaamde jaarvergadering (die dus in elk geval strekt tot vaststelling van de jaarrekening).

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op