Terug
h

handelsnaam

Onder handelsnaam verstaat de Handelsnaamwet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.

Een handelsnaam mag niet misleidend zijn ten aanzien van de ondernemingsvorm (BV terwijl het een VOF betreft bv.) noch ten aanzien van de aangeboden diensten of producten. Voorts mag de naam geen inbreuk maken op een reeds bestaand merkenrecht De bescherming die een houder van een merk geniet tegen gebruik van zijn merk door derden.
» Meer over merkenrecht
merkenrecht
. De naam mag evenmin gelijk zijn aan een oudere handelsnaam als door het voeren van een gelijke naam verwarring bij het publiek te verwachten is ( handelsnaamrecht De bescherming van een ondernemer ten aanzien van (het gebruik door anderen van) zijn handelsnaam.
» Meer over handelsnaamrecht
handelsnaamrecht
). Een handelsnaam moet worden geregistreerd in het handelsregister Een register waarin ondernemingen vermeld staan met hun gegevens.
» Meer over handelsregister
handelsregister
van de Kamer van Koophandel Een publieke instelling gericht op advisering en ondersteuning van ondernemers en beheerder van het Handelsregister.
» Meer over kamer van Koophandel
Kamer van Koophandel
.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op