Terug
d

decharge

Bij decharge worden bestuurders door (het daartoe bevoegde orgaan binnen) de rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
ontslagen uit hun verantwoordelijkheid voor het door hen gevoerde (financieel) beleid. Door te dechargeren keurt de rechtspersoon het beleid als het ware goed. Bij BV’s verleent de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
AVA
decharge.

Sinds de invoering van de Flex-BV is ten aanzien van de jaarrekening decharge wettelijk geregeld. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, geldt dat de vaststelling van de jaarrekening tevens strekt tot kwijting (decharge) aan de bestuurders en commissarissen.

Decharge voor overige zaken zal nog wel specifiek in de aandeelhoudersvergadering Het orgaan binnen een vennootschap waarin alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd.
» Meer over aandeelhoudersvergadering
aandeelhoudersvergadering
aan bod moeten komen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op