Terug
b

bezoldiging

Bezoldiging ziet op het salaris dat bestuurders en evt. commissarissen van een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
ontvangen. Bezoldiging is ook de aanduiding voor loon en overige vergoedingen die een ambtenaar betaald krijgt voor zijn werkzaamheden.

In boek 2 van het Burgerlijk Wetboek staat dat de bezoldiging (salaris) van bestuurders (of -bij NV’s- het beleid hierop) door de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
algemene vergadering
van aandeelhouders wordt bepaald, tenzij in de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
een ander orgaan is aangewezen. Soms wordt het salaris van de directie door de raad van commissarissen Het toezichthoudende orgaan van de N.V., B.V. en de vereniging (waaronder ook de coöperatie en onderlingen waarborgmaatschappij) .
» Meer over raad van commissarissen
raad van commissarissen
vastgesteld. Het beleid ten aanzien van de bezoldiging wordt door de algemene vergadering vastgesteld. Indien de vennootschap een wettelijk voorgeschreven ondernemingsraad heeft ingesteld, heeft deze OR het recht om een standpunt te geven over het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op