Terug
b

bankverklaring

Een bankverklaring is een schriftelijke verklaring die wordt afgegeven door een bank waarop een overzicht wordt gegeven van de bankzaken van een onderneming. Een bankverklaring kan meerdere doeleinden hebben. Zo heeft een accountant of boekhouder een bankverklaring nodig om de jaarrekening van een onderneming op te stellen. De bankverklaring geeft hem een volledig overzicht welke financiële gegevens hij moet opnemen in de jaarrekening. Soms vraagt een zakelijke relatie om een bankverklaring.

Oprichting vennootschap

Ook bij de oprichting van een vennootschap is een bankverklaring nodig. In dat geval verklaart de bank dat het geld dat gestort moet worden bij oprichting op een speciale daarvoor bestemde rekening staat of dat het geld “terstond na oprichting ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
zal worden gesteld aan de vennootschap”. De bankverklaring geldt als bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
dat aan het stortingsvereiste is voldaan en moet aan de notaris worden verstrekt voor de oprichting.

Inhoud standaard bankverklaring

Banken gebruiken een standaard bankverklaring. Hierop tref je de volgende informatie aan:

  • overzicht van alle zakelijke rekeningen (ook spaarrekeningen)
  • de verplichtingen die de onderneming bij de bank heeft uitstaan ( zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
    » Meer over zekerheidsrecht
    zekerheden
    en kredieten)
  • wie de wettelijke vertegenwoordigers of gemachtigden zijn voor de onderneming en welke bevoegdheden zij (in relatie tot de bank) hebben
Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op