Terug
a

agenderingsrecht

Het recht van aandeelhouders om een onderwerp op de agenda van de aandeelhoudersvergadering Het orgaan binnen een vennootschap waarin alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd.
» Meer over aandeelhoudersvergadering
aandeelhoudersvergadering
 te plaatsen.

Dit recht is op genomen in artikel 2:224a BW. Er gelden een aantal voorwaarden. Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend door een aandeelhouder die in ieder geval 1% of meer van het  geplaatst kapitaal Het (recht van een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal op) kapitaal dat door de vennootschap is uitgegeven en dat door aandeelhouders aan de onderneming is verschaft.
» Meer over geplaatst kapitaal
geplaatst kapitaal
 vertegenwoordigen op een termijn van 30 dagen voorafgaand aan de vergadering. De  statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
 kunnen echter deze termijnen verkorten of verlangen.

Het is daarnaast ook mogelijk om een agenderingsverzoek te doen door anderen dan aandeelhouders die ook het vergaderrecht toekomen. Dit zouden bijvoorbeeld certificaathouders kunnen zijn die ook het vergaderrecht wordt toegedicht in de statuten.

Als aan de voorwaarden is voldaan dan zal degene die de agenda voor de aandeelhoudersvergadering opstelt het agendapunt waarvan agendering is verzocht, in de agenda moeten betrekken tenzij zwaarwichtige belangen van de BV zich tegen agendering verzetten.

 

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op