Terug
4

403-verklaring

Iedere  rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
is verplicht een jaarrekening op te stellen. Een rechtpersoon die deel uitmaakt van een concern kan van deze verplichting worden vrijgesteld. Als de moedermaatschappij de financiële gegevens van een rechtspersoon in een geconsolideerde jaarrekening opneemt, hoeft de dochtermaatschappij Een rechtspersoon waarin meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen worden uitgeoefend.
» Meer over dochtermaatschappij
dochtermaatschappij
zelf geen jaarreening op te stellen. Wel is vereist dat de rechtspersoon die de geconsolideerde jaarrekening opstelt zich hoofdelijke aansprakelijkheid schuldenaren gezamenlijk aansprakelijk voor een en dezelfde schuld. Betaling van de een werkt bevrijdend voor de ander, jegens de schuldeiser.
» Meer over hoofdelijke aansprakelijkheid
hoofdelijk
aansprakelijk stelt voor schulden van de vrijgestelde rechtspersoon. Deze verklaring heet een 403-verklaring, genoemd naar het artikel in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op