Terug
c

concurrente vordering

Schuldeisers met een concurrente vordering worden bij het faillissement van een debiteur De schuldenaar, iemand die nog moet betalen voor een bepaald product of dienst.
» Meer over debiteur
debiteur
pas uitbetaald na voldoening van de schulden aan de separatisten (hypotheek- en pandhouders) en preferente schuldeisers (fiscus, UWV). Deze schuldeiser worden daarom concurrente schuldeiseres genoemd.

Een concurrente vordering geeft geen voorrangspositie of zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheden
. Schuldeisers met een concurrente vordering moeten deze indienen bij de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
. De curator maakt dan een lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren. De uitkering aan concurrentie schuldeisers geschiedt naar rato van hun vordering en zal in het algemeen gering zijn.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op