Terug
c

concurrent schuldeiser

Concurrente schuldeisers zijn de “gewone” crediteuren die bij het faillissement van een debiteur De schuldenaar, iemand die nog moet betalen voor een bepaald product of dienst.
» Meer over debiteur
debiteur
pas worden uitbetaald na voldoening van de schulden aan de separatisten (hypotheek- en pandhouders) en preferente schuldeisers (fiscus, UWV). Concurrente schuldeiseres hebben geen voorrangspositie of zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheden
. De uitkering aan concurrentie schuldeisers geschiedt naar rato van hun vordering en zal in het algemeen gering zijn.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op