bodemrecht

Het bodemrecht is het voorrecht van de Belastingdienst om zich bij voorrang van andere crediteuren op goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
 van een belastingschuldige te verhalen. Hiertoe kan de Belastingdienst beslag leggen op bodemzaken van de belastingschuldige (bodembeslag). Een bodemzaak is letterlijk een zaak die zich op de bodem van de belastingschuldige (de bedrijfsvloer) bevindt. Het bodemrecht gaat boven een stil pandrecht Een pandrecht is een beperkt recht strekkende om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen.
» Meer over pandrecht
pandrecht
.

 

 

Categorie

Regeling

Wetsartikel
21

Synoniemen
bodemvoorrecht

Gerelateerde begrippen
pandrecht