incassotraject

Het proces van het actief incasseren van een openstaande vordering door middel van het versturen van incasso- en sommatiebrieven tot aan een eventuele incassoprocedure.

Als een vordering uit handen wordt gegeven aan een incassogemachtigde (een advocaat Een jurist die rechtsbijstand verleent en cliënten vertegenwoordigt in rechtszaken.
» Meer over advocaat
advocaat
of incassobureau) dan start in beginsel het incassotraject. De incassokosten Kosten die zijn gemaakt bij de incassering van een vordering.
» Meer over incassokosten
incassokosten
die de schuldeiser maakt komen in beginsel voor rekening van de schuldenaar. Een incassotraject kent verschillende fases: de betalingsherinnering, (herhaalde) sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
sommatie
, dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
en uiteindelijk executie van een veroordelend vonnis.

In een incassotraject kunnen ook beslagmaatregelen worden getroffen zoals conservatoire beslaglegging.

Categorieen:

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op

Blog artikelen over het begrip "incassotraject"