Terug
i

incassotraject

Het proces van het actief incasseren van een openstaande vordering door middel van het versturen van incasso- en sommatiebrieven tot aan een eventuele incassoprocedure.

Als een vordering uit handen wordt gegeven aan een incassogemachtigde (een advocaat of incassobureau) dan start in beginsel het incassotraject. De incassokosten Kosten die zijn gemaakt bij de incassering van een vordering.
» Meer over incassokosten
incassokosten
die de schuldeiser maakt komen in beginsel voor rekening van de schuldenaar. Een incassotraject kent verschillende fases: de betalingsherinnering, (herhaalde) sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
sommatie
, dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
en uiteindelijk executie van een veroordelend vonnis.

In een incassotraject kunnen ook beslagmaatregelen worden getroffen zoals conservatoire beslaglegging.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op