Terug
e

executoriale titel

Een executoriale titel is een voor tenuitvoerlegging vatbaar document. Voorbeelden van een executoriale titel zijn de rechterlijke beslissing (een vonnis, beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
of arrest) of de authentieke akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
(meestal een authentieke akte Authentieke akten zijn akten in de vereiste vorm en bevoegdelijk opgemaakt door ambtenaren, aan wie bij of krachtens de wet is opgedragen op die wijze te doen blijken van door hen gedane waarnemingen of verrichtingen.
» Meer over authentieke akte
notariële akte
) .

In Nederland kunnen de grossen van in Nederland gewezen rechterlijke uitspraken en van in Nederland verleden authentieke aktes, alsmede van andere bij de wet aangewezen executoriale titels ten uitvoer worden gelegd. Andere bij de wet aangewezen titels kunnen bijvoorbeeld zijn door bepaalde instanties of door de (belasting)deurwaarder uitgevaardigde dwangbevelen. Ook een uitvoerbaar verklaard buitenlands vonnis (een exequatur) levert een executoriale titel op.

Een executoriale titel draagt in Nederland altijd aan het hoofd de woorden “In naam des Konings”. Een grosse is in feite niets meer dan een bijzonder afschrift – namelijk een in executoriale vorm afgegeven afschrift – van een vonnis of ander document dat ten uitvoer gelegd moet kunnen worden.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op