Terug
b

betalingsregeling

Regeling tussen schuldeiser en schuldenaar dat een schuld in termijnen wordt afbetaald.

De kern van een afbetalingsregeling is dat de schuldeiser overeenstemt met aflossing van de schuld over een tijdsperiode en daarmee zijn recht opgeeft om de schuld in één keer op te eisen. In de regeling is meestal opgenomen dat zodra de schuldenaar verzuimt de regeling na te komen, de schuldeiser weer het recht heeft de gehele vordering te innen. Ook als deze bepaling ontbreekt in de regeling, kan de schuldeiser als de schuldenaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
, deze ontbinden wegens wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
waardoor de schuldeiser eveneens weer dit recht (om de hele schuld op te eisen) verkrijgt.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op