Terug
t

termijnbescherming

Een huurder van een middenstandsbedrijfsruimte Bedrijfsruimte bestemd voor de uitoefening van een winkel, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over middenstandsbedrijfsruimte
middenstandsbedrijfsruimte
heeft recht op een termijnbescherming van vijf plus vijf jaar (5+5). De bepalingen over het huurrecht in de wet schrijven voor dat de huurovereenkomst voor 290 bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
automatisch voor een periode van vijf jaar geldt en dat de huurovereenkomst na ommekomst van die periode automatisch wordt verlengd met een tweede periode van vijf jaar, zodat de totale lengte van de huurovereenkomst minimaal tien jaar is.

Van deze regel mag niet ten nadele van de huurder van bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW worden afgeweken. Deze bescherming dient ervoor te zorgen dat de ondernemer (huurder) zijn investeringen terug kan verdienen. De huurder kan zelf wel na 5 jaar opzeggen, maar de verhuurder niet. Alleen als er sprake is van enkele in de wet opgenoemde uitzonderingsgevallen is de verhuurder bevoegd na 5 jaar de huurovereenkomst op te zeggen.

Is een kortere duur dan vijf jaar overeengekomen (maar langer dan twee jaar), dan geldt de huurovereenkomst toch voor vijf jaar. En zelfs al is er niets afgesproken of in de huurovereenkomst staat dat die voor onbepaalde tijd is aangegaan, is er toch sprake van huurovereenkomst van vijf jaar. De huurovereenkomst die is aangegaan voor langer dan vijf jaar, maar korter dan tien jaar, wordt na het verstrijken van die overeengekomen duur eveneens verlengd met een tweede termijn, en wel zodanig dat de totale duur op tien jaar komt.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op