Terug
i

indeplaatsstelling

Bij een overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van een bedrijf aan een derde heeft de huurder er belang bij dat ook de huurovereenkomst kan worden overgezet op naam van de nieuwe eigenaar. Deze indeplaatsstelling is wettelijk geregeld en kan onder omstandigheden bij de rechter worden afgedwongen als de verhuurder zijn medewerking aan een indeplaatsstelling weigert.

Een vordering tot indeplaatsstelling machtigt de huurder van een 290- bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
om die derde in zijn plaats te stellen. De vordering wordt slechts toegewezen als de huurder een zwaarwichtig belang heeft bij overdracht van zijn onderneming. De nieuwe huurder moet wel voldoende waarborgen bieden, anders is de vordering sowieso niet toewijsbaar.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op