Terug
h

huurbescherming

Huurders van woonruimte en (in mindere mate) middenstandsbedrijfsruimte Bedrijfsruimte bestemd voor de uitoefening van een winkel, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over middenstandsbedrijfsruimte
middenstandsbedrijfsruimte
genieten huurbescherming. Dit wil zeggen dat verhuurders de huurovereenkomst niet zomaar kunnen opzeggen. Voor woonruimte zijn er slechts een paar gevallen waarin de verhuurder een huurovereenkomst eenzijdig kan beëindigen (al zal de beëindiging altijd via de rechter lopen). De bekendste gevallen zijn wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
door de huurder (niet betalen van de huur of veroorzaken overlast) of dringend eigen gebruik (bv. renovatie). Huurbescherming speelt ook een belangrijke rol wanneer een verhuurder een woning voor bepaalde duur wil verhuren. Dit is -behoudens enkele uitzonderingen- niet rechtsgeldig en dus heeft de huurder ook na afloop van de bepaalde termijn het recht in de woning te blijven op grond van huurbescherming.

Bij middenstandsbedrijfsruimte geniet een huurder de eerste 10 jaar een grote mate van huurbescherming (vanuit de gedachte dat een ondernemer in staat moet zijn zijn investeringen in zijn onderneming terug moet kunnen verdienen voordat hij met een eventuele huuropzegging wordt geconfronteerd). Daarna kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen als er sprake is van een wettelijke beëindigingsgrond (slechte bedrijfsvoering door de huurder, dringend eigen gebruik, etc.).

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op