Terug
d

dringend eigen gebruik

Dringend eigen gebruik is één van de beëindigingsgronden voor een huurovereenkomst betreffende woonruimte of middenstandsbedrijfsruimte Bedrijfsruimte bestemd voor de uitoefening van een winkel, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over middenstandsbedrijfsruimte
middenstandsbedrijfsruimte
.

Bij woonruimte is van dringend eigen gebruik sprake als de verhuurder het verhuurde zo dringend nodig heeft voor eigen gebruik dat van hem niet kan worden gevergd dat de huurovereenkomst wordt verlengd. Hierbij zal altijd een afweging worden gemaakt tussen de belangen van de verhuurder bij beëindiging van de huur en de belangen van voortzetting voor de huurder. Voorbeelden hiervan zijn o.m. renovatie van het gehuurde die zonder beëindiging van de huur niet mogelijk is. Als de verhuurder het gehuurde vrij van huurders wil hebben met het enkele doel de woning te verkopen, dan wordt dit niet als dringend eigen gebruik gezien. Evenmin wordt beoogd gebruik door een kind van de verhuurder als dringend eigen gebruik aangemerkt.

Het begrip dringend eigen gebruik is ruimer bij bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
. De verhuurder moet aannemelijk maken dat hijzelf of iemand anders die in nauwe relatie tot hem staat het verhuurde persoonlijk in duurzaam gebruik wil nemen. Dit mogen ook kinderen zijn. Renovatie of sloop met vervangende nieuwbouw valt er wel onder.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op