Terug
r

retrocessie

Retrocessie ziet op de teruglevering van vorderingen die eerder middels cessie waren overgedragen.

Retrocessie komt soms voor bij de incasso- overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
. Het incassobureau koopt de vorderingen van een partij (tegen de waarde van de vordering minus kosten). Zij gaat dan over tot inning van de facturen. Blijken de vorderingen echter oninbaar dan worden ze weer terugverkocht aan de oorspronkelijke eigenaar. Deze terugverkoop wordt aangeduid als retrocessie.
Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op