Terug
n

natrekking

Van natrekking is sprake als een roerende zaak Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn.
» Meer over roerende zaak
roerende zaak
 een bestanddeel wordt van een andere roerende zaak die als hoofdzaak is aan te merken. Dan gaat het bestanddeel als het ware op in de hoofdzaak en gaat het eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
van het bestanddeel over op de eigenaar van de hoofdzaak.

Er is sprake van een nagetrokken zaak als deze onderdeel van de hoofdzaak uitmaakt of zodanig met de hoofdzaak wordt verbonden dat ze daarvan niet kan worden afgescheiden zonder beschadiging.

Voorbeelden in de praktijk zijn eigenaren van grond worden ook eigenaar van de gebouwen die duurzaam met deze grond zijn verenigd.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op