Terug
e

erfgrens

De (denkbeeldige) grens tussen percelen waarmee eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
wordt afgebakend. In het kadaster zijn alle erfgrenzen globaal aangegeven.

De exacte erfgrens kan een geschil vormen tussen buren als er een bebouwing of schutting op of over de erfgrens wordt geplaatst. Ook is de erfgrens van belang in regelgeving omtrent het plaatsen van bomen en dergelijke. Sommige zaken moeten op een minimale afstand van de erfgrens worden geplaatst.

Voor een exacte grensbepaling kan het Kadaster een Grensreconstructie uitvoeren.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op