Terug
z

zuivere aanvaarding

Een erfenis zonder voorbehoud aanvaarden, dus inclusief alle bezittingen en schulden. De erfgenaam volgt de erflater op onder algemene titel Overdracht als gevolg van een rechtsfeit. Het meest voorkomende geval van verkrijging onder algemene titel is erfopvolging.
» Meer over algemene titel
algemene titel
en verkrijgt alle rechten en plichten. Hij is dus verantwoordelijk voor alle goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
en schulden (zelfs als er meer schulden zijn dan de bezittingen).

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op