Terug
w

waarschuwingsplicht

Een aannemer is verplicht de opdrachtgever bij het aangaan of het uitvoeren van een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
als de aannemer deze fouten heeft opgemerkt of behoorde op te merken. Deze waarschuwingsplicht geldt ook voor gebreken en ongeschiktheid van zaken die de aannemer van de opdrachtgever krijgt en fouten in de door de opdrachtgever verstrekte tekeningen, bestekken en berekeningen.

Of de aannemer het gebrek of de fout had moeten ontdekken hangt af van de omstandigheden waaronder de deskundigheid van de aannemer of de betreffende opdrachtgever. Komt de aannemer zijn waarschuwingsplicht niet na, dan kan hij (mede) aansprakelijk zijn voor de schade die de opdrachtgever ten gevolge van de fout lijdt.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op